විල්පත්තුවට පස්සේ සූරියවැව

2
15737

විල්පත්තුවට පස්සේ සූරියවැව

2 COMMENTS

  1. මේ 2016 රක්‍ෂණ සංහාරයට අවසර දුන්නෙ කව්ද? හිටං පරිසර ඇමතිට තවම පත්තරේ බලල එයාගෙ ගෙදර තුලම කරන විනාශය ගැන දැනගන්න ලැබිල නෑ. තාම පහුගිය ඒවට මඩ ගගා ඔහේ නිකංම හිටං ඉන්නව. රට කාල හපකරල දාල නිරයට යන්ඩද ඔය හදන අධිවේගය?

LEAVE A REPLY