Sunday, June 7, 2020

Advertising - 0773953664 | General line - 0115112241

විදුලි කාර්මිකයින්ට වෘත්තිමය බලපත්‍රයක් 

1312Views


 


සෙසු වෘත්තීන් සමග සාපේක්ෂව ගත් කළ විදුලි කාර්මික වෘත්තිය විශේෂයෙන්ම වැදගත් වන්නේ විදුලි ආරක්ෂාව යන කරුණ මතය. මක්නිසාදයත් විදුලි අනතුරු වලට පාදක වන ගෘහස්ත විදුලි අනතුරු, වගා බිම් වල වන විදුලි අනතුරු සහ නීති විරෝධී ලෙස සිදු වන විදුලිය ලබා ගැනීම වැනි කරුණු බහුලව සිදු වන්නේ විදුලි කාර්මිකයන්ද බහුලව සිටිනා ප්‍රදේශවල වීම නිසාය.

මෙම ක්‍රියා විදුලි කාර්මිකයන් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව සිදු වූවද එම ක්‍රියා පිළිබඳවද බලධාරීන් දැනුවත් කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීමකි. විදුලි කාර්මිකයන්ට වෘත්තියම පිලිගැනීමක් අවශ්‍ය වන්නේ මේ විදුලි ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැදගත් කාර්යභාරයත් ඔවුන්ට ඉටු කරලීමට සිදුවන බැවිනි.

කොපමණ නීති රීති රේගුලාසි තිබුනත් අවසාන වශයෙන් මේ සියලු නීති රීති රේගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවන්නේද විදුලි කාර්මිකයන්ටය. නිවසක ප්‍රමිතියක් සහිත රැහැන් පද්ධතිය සවි කිරීම වැනි බොහෝ බොහෝ වැදගත් කාරණා ප්‍රමිතියන්ට අනුකූලව කල යුතුවෙන්නේ පිලිගත් විදුලි කාර්මිකයකු මගිනි.
  
මෙම කාරණා සැලකිල්ලට ගනිමින් විදුලි කාර්මිකයකයන් වෘත්තිය මට්ටමින් පිලිගැනීම හා ඔවුන්ගේ වෘත්තිය ප්‍රමිතිකරණයට ලක් කිරීමේ වගකීම මහජන උපයෝගී කමිෂන් සභාවේ මඟ පෙන්වීම මත සිදු වන්නේ විදුලි ආරක්ෂාවේ වගකීම් පැවරිය හැකි වෘත්තිකය ලෙසය.

දැන්ට ඇස්තමේන්තු වාර්තා අනුව විදුලි කාර්මිකයන් 20000 – 25000 ප්‍රමාණය සිටින බව වාර්තාවෙනවා. නමුත් මේ වෘත්තිකයන්ට පිලිගත් වෘත්තිකභාවයක් නොමැත. ඔවුන් කරන වෘත්තික කටයුතු CEB, LECO   පිළිගැනීම හිමිවන්නේද නැත. තවද ඔවුන්ට සිය වෘත්තිය තුල ඉහලට යාමේ මඟක්ද නොමැත. මේ හේතුව මත එම වෘත්තියට දේශීය හා වීදේශීය ඉහල පිලිගැනීමක් හා රැකියා ඉල්ලුමක් තිබුනද අප රටේ වෘත්තිකයනිට අවස්තාවක් හිමිවන්නේ නැත.

එම නිසා විදුලි කාර්මික බලපත්‍රයක ක්‍රමවේදයක මුලික අවශ්‍යතාව හටගන්නේ

1) රට තුල විදුලි ආරක්ෂාව තහවුරැ කිරීම සඳහා නීතී රීතී ක්‍රියාත්මක තලයට ගෙන ආ හැකි වෘත්තිකයා ලෙස හඳුනාගැනීම.  
2) වෘත්තියේ නියැලෙන අය වෘත්තීයෙන් ඉදිරියට යෑම සුලභ කිරීම, දේශීය හා වීදේශීය ඉහල පිලිගැනීමක් හා රැකියා අවස්ථා වලට අවස්ථාව ලබාදීම.

නිවසක් ඉදිකිරීමට අත්තිවාරම් දැමීමේ සිට ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවදානය යොමු කරන විට අප රටේ ජනතාව බොහෝ විට අවදානය යොමු කරන්නේ බහිරව පූජා වැඩක් වැනි කටයුතු වලටයි.

නමුත් නිවසට ආරක්ෂිත විදුලි පරිපථයක්  තෝරා ගැනීමේදී බාල හෝ ලාභ වර්ගයේ ඒවාමිලට ගන්නවා. කටුගස්තොට සාම්පල් නියැදි පරීක්ෂාවකින් කල සමීක්ෂණයකට අනුව අවාසනාවකට ලක්ශ 62 ක විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් සියට 50ක් විදුලි අනතුරු වලට මූලික හා ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ආරක්ෂිත විදුලි පරිපථයක් නොමැති වීමයි.

නිවසක විදුලි පරිපථය සකස් කරන විට අපි බොහෝ වේලාවට ගමේ සිටින විදුලි කාර්මිකයා හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ සහය යොදාගන්නේ එය ඉතා සරල ක්‍රියාවක් ලෙසය. නමුත් එය එසේ නොව වයර් එකේ සිට ප්ලග්, බල්බ් හා සොකට් තෝරා ගැනීම  වයරින් කිරීම හා සැලසුම් කිරීම වැනි කටයුතු වලදී වෘත්තීමය පිලිගැනීම සහිත කෙනෙකු තෝරා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. නමුත් ඒ සදහා ක්‍රමවේදයක් නොමැත.

මේ නිසා බොහෝ වේලාවට අඩුම ගාස්තුවක් අයකරන කෙනෙකුට අප මේ කටයුත්ත බාර දෙනවා. බොහෝ වේලාවට ඔහු මේ කර්තවය සදහා සුදුසුකම් නැති කෙනෙක් විය හැකියි. ලෝකයේ සෙසු රටවල් හා සංසන්දනය කරනවිට මේ කාරණාව මේසේ නොවේ. ඒ කටයුතු කිරීමට අනිවාර්යෙන්ම බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුයි.

මහජන උපයෝගීතා කමිෂන් සභාව විදුලි ආරක්ෂාවට අදාල ප්‍රමිති, රෙගුලාසි, නීතී රීතී බොහෝ ලෙස පනවා තිබෙනවා. මේ නිසා විදුලි අනතුරු ආශ්‍රිත මරණ බොහෝ ලෙස අඩුවී තිබේ. නමුත් ඉන් එහාට යෑමේදී මෙම කාරණා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නීති රීතී ප්‍රමිතීන්ට අනුව විදුලි පද්ධති සැකසීමේදී පිලිගත් විදුලිකාර්මිකයන් සිටිය යුතුය. 

මහජන උපයෝගීතා කමිෂන් සභාව සෙසු සහෝදර ආයතන වන CEDA සමග එක් වී විදුලි කාර්මිකයන් වෙනුවෙන් පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් හා බලපත්‍රයක් සැදීමට රජයට යෝජනාවක් ගෙනවිත් තිබේ. එයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස රජය මහජන උපයෝගීතා කමිෂන් සභාව හා CEDA ආයතනවලට එම වගකීම භාරදී තිබේ. මෙම ආයතන එක් වී විදුලි කාර්මික බලපත්‍රයක් පිලිගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙහි මූලික අදියර වශයෙන් දැනට විදුලි කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින සියලු දෙනාට තාවකාලික බලපත්‍රයක්  ලබා දේ. ඒ අනුව කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට සිට රැකියා අහිමි වීමක් සිදුවන්නේ නැත. නමුත් මෙය තාවකාලික බලපත්‍රයකි. ඔවුන් වසර 3ක් ඇතුලත සිය සුදුසුකම් පෙන්වා ස්ථීර බලපත්‍රය ලබා ගත් යුතු වෙනවා. සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති විදුලි කාර්මිකයන්ට ප්‍රථමයෙන්ම ස්ථිර බලපත්රකය ලබා ගත හැකිය.

මෙම සුදුසුකම් සම්බන්ධ කර තිබෙනුයේ දැනට රටේ පවතින වෘත්තිමය සහතික පත්‍ර ක්‍රමය, ඊට සමාන්තරව ලබා ගන්නා සුදුසුකම් අනුවය. විදුලි කාර්මිකයන් සඳහා මට්ටම් 04ක් දැනට නිර්නය කර තිබේ.

NVQ මට්ටම සාධනය කර ඇති විට ස්ථිර බලපත්රපය පිරිනැවේ. NVQ සුදුසුකම නොමැති නමුත් පසුකාලීනව එම සුදුසුකම් ලබාගත් පසුවද අදාළ බලපත්‍රය ලබා ගත හැකිය.

ඊට අමතරව ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පැවත්වෙන පරීක්ෂණ වලට සහභාගිවී අදාළ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

යම් කිසිවකුට වසර තුනක් ඇතුලතදී අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නොමැති නම් Wireman ලෙසද ජීවිකාව කල හැකිය. බලපත්‍ර ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වීම පිලිබදව වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

මෙවැනි තවත් උණුසුම් සහ සත්‍ය පුවත් එසැණින් දැන ගැනීමට Neth FM Viber Group එක හා මෙතනින් එකතු වන්න.Click Here