පොලිසියට සද්දේ දාලා වැඩ වැරද්දා ගත් අක්කා-නගෝ (VIDEO)

25264
2019-08-21

"ගමේ කොස් පොළොස් කාපු එකෙක්ගේ අක්මාව මහත්තයට හරි යයිද දන්නේ නෑ.."

23951
2017-12-28

ළමා උද්‍යානයේ ආසන දෙකේ ඔන්චිල්ලාවේ එකක් තනියෙන් වේගයෙන් පැද්දෙයි (VIDEO)

22465
2018-06-27

ගුවනින් ආ මාරයා (VIDEO)

19860
2019-09-10

බාලවයස්කරුවන් පිරිසක් එකතු වී දැරියක් කෙලසන්නට තැත් කරන වීඩියෝව අන්තර්ජාලය කළඹයි

19259
2018-05-06

ලොවට අභිරහසක් වූ කිම්ගේ දුවන ආරක්ෂකයින් (VIDEO)

18636
2018-06-11
Load More