විදුලි වේගයෙන් ආ මාරයා පවුලක්ම වැනසූ හැටි CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි

9166
2017-10-12

මගීන් 200 ගමන් කෙරූ ගුවන් යානයක් එක ළඟ හරවයි! සිදුවන දේ මෙන්න

8036
2017-10-20

අවසන් උඩපන්දුවත් රැකගත් චන්දිමාල් බලන් හිටපු බිරිඳට පෙන්වූ දේ (VIDEO)

7246
2017-10-10

පාතාලය ගැන "ආමි රොෂාන්" කී ඇත්ත කතාව

6523
2017-03-24

ක්‍රිකට් බැහැලා ඉවරයි..ඇඳුම් ගලවා ගැනීම දන්නෑ -දයාසිරි අද කියන කතාව (VIDEO)

6164
2017-07-11

මොන ජාතියේ වුණත් අපි මනුස්සයෝ - රොෂාන් දේශපාලනයෙන් තොරව ගෙනා බදුලු කෝච්චිය

6113
2017-10-02
Load More