"තුට්ටු දෙකේ දේශපාලනයක්..අපි කිරිබත් කෑල්ලක් වත් කෑවේ නෑ"

9491
2017-11-18

විදුලි වේගයෙන් ආ මාරයා පවුලක්ම වැනසූ හැටි CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි

9426
2017-10-12

රග්බි තරගය අතරේ 'සුපිරිතමයන් ගැටුණු' වීඩියෝව මෙන්න

9078
2018-01-01

මගීන් 200 ගමන් කෙරූ ගුවන් යානයක් එක ළඟ හරවයි! සිදුවන දේ මෙන්න

8258
2017-10-20

අවසන් උඩපන්දුවත් රැකගත් චන්දිමාල් බලන් හිටපු බිරිඳට පෙන්වූ දේ (VIDEO)

7439
2017-10-10

සිලි බෑග් එකක් 'කෑම එක්ක තෙලේ බැදුණු' කොළඹ සුපිරි හෝටලයක වීඩියෝව මෙන්න 

7303
2017-12-18
Load More