මුහුදු වෙරළ ලෙයින් තෙත් කල නොමිනිසුන්ගේ දඩයම

3743
2018-08-17

සෙල්ෆි ගහන්න ආපු ලොව වේගවත්ම සත්වයා 

2916
2018-08-14

නපුරු පැස්බරාගෙන් මිනිසෙකුට එල්ල වූ දරුණු ප්‍රහාරය (VIDEO)

2516
2018-08-14

ගම්වැදුණු කොටියාගෙන් දරුවන් බේරා ගැනීමට ඉදිරියට ගිය සුනඛයින් දෙදෙනා (VIDEO)

7741
2018-08-12

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අස්සේ ජනාධිපතිකම ඉල්ලපු ළමා සමාජයේ ලේකම්වරයා (VIDEO)

2631
2018-08-09

බස්නාහිර පළාත් සභාවට හැට්ටයක් ගෙනා මන්ත්‍රීවරයා

1307
2018-08-08
Load More