Wednesday, June 3, 2020

Advertising - 0773953664 | General line - 0115112241

ne¨ï.,

ගමක් හඬවන උමා

2016-12-02
5114
ගමක් හඬවන උමා  

දාගැබ් හදන්න ආධාර එකතු කරන කල්ලිය

2016-11-29
5371
දාගැබ් හදන්න ආධාර එකතු කරන කල්ලිය

වකුගඩු ජාවරමේ ඇත්ත කතාව

2016-11-28
11197
වකුගඩු ජාවරමේ ඇත්ත කතාව

උතුර යලි ත්‍රස්තවාදයට මඟ පාදයිද ?

2016-11-25
3719
උතුර යලි ත්‍රස්තවාදයට මඟ පාදයිද ?

නුගසේවනේ කෙලිකරන සාරුවා

2016-11-24
6748
නුගසේවනේ කෙලිකරන සාරුවා

මේ ඉඩම් ගන්නේ බලාගනයි

2016-11-23
2518
මේ ඉඩම් ගන්නේ බලාගනයි

වැඩි කරපු දඩ නිසා රටට වෙන්නේ මොනවද….?

2016-11-22
8428
වැඩි කරපු දඩ නිසා රටට වෙන්නේ මොනවද….?

ගමට ණයදෙන මෙයාට අහුවෙන්න එපා

2016-11-21
9741
ගමට ණයදෙන මෙයාට අහුවෙන්න එපා