Saturday, May 25, 2019
Hotline - 0770586666

ආනයනික අල සහ ළුණු සඳහා බදු පනවයි

4395Views

 

 

 

ආනයනික අර්තාපල් සහ බී ළුණු සඳහා නව බදු පනවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් සහ බී ළුණු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 40ක ආනයන බද්දක් පනවා තිබෙනවා.